Văn Phòng Phẩm Huy Minh - Văn phòng phẩm trọn gói

Văn Phòng Phẩm Huy Minh - Văn phòng phẩm trọn gói

Văn Phòng Phẩm Huy Minh - Văn phòng phẩm trọn gói

Văn Phòng Phẩm Huy Minh - Văn phòng phẩm trọn gói

Văn Phòng Phẩm Huy Minh - Văn phòng phẩm trọn gói
Văn Phòng Phẩm Huy Minh - Văn phòng phẩm trọn gói

Giấy Double A, a4 70 gsm

Giá: 74.000 đ

Giấy photo Double A3 70 gsm

Giá: 148.000 đ

Giấy Double A , a4 80 gsm

Giá: 90.000 đ

Giấy photo hồng, a4 80 gsm

Giá: 85.000 đ

Giấy photo Delgiht, a4 70 gsm

Giá: 68.000 đ

Giấy Fax 210

Giá: 24.000 đ

Giấy photo Excel a4 70 gsm

Giá: 56.000 đ

Giấy Quality a4 80 gsm

Giá: 80.000 đ

Giấy photo vàng a4 80 gsm

Giá: 85.000 đ

Giấy photo xanh dương a4 80 gsm

Giá: 85.000 đ

Giấy Double A A5 70 gsm

Giá: 38.000 đ

Giấy photo IK PLus

Giá: 67.000 đ

Giấy photo Qualiy a4 70 gsm

Giá: 64.000 đ

Giấy photo Excel a4 80 gsm

Giá: 65.000 đ

Giấy vi tính liên tục, 3 liên

Giá: 330.000 đ

Giấy in bill, K80

Giá: 6.800 đ

Giấy In Bill K57

Giá: 6.300 đ

Giấy photo hồng a4 70 gsm

Giá: 75.000 đ

Giấy Excel a3 80 gsm

Giá: 130.000 đ

Miếng phân trang Sign Here, Post it

Giá: 42.000 đ

Phân trang nhựa mũi tên

Giá: 17.000 đ

Giấy phân trang 4 màu

Giá: 10.000 đ

Giấy note info 3X3

Giá: 8.000 đ

Giấy note tờ rời 3x3

Giá: 29.000 đ

Giấy phân trang 4 màu Pronoti

Giá: 12.000 đ

Giấy note dạ quang 3X3, xanh cốm

Giá: 11.000 đ

Giấy note dạ quang 3X3, hồng

Giá: 11.000 đ

Giấy note dạ quang 3X3, vàng chanh

Giá: 11.000 đ

Giấy note dạ quang 3X3, cam

Giá: 11.000 đ

Giấy note dạ quang 3X3

Giá: 44.000 đ

Giấy note 2x3 (50x75)

Giá: 7.000 đ

Giấy note 3x4(75x100)

Giá: 10.000 đ

Giấy note 3x5(75x125)

Giá: 12.000 đ

Giấy note 2x3

Giá: 5.000 đ

Giấy note 3x3

Giá: 6.000 đ

Giấy note 3x4

Giá: 8.000 đ

Giấy note 3x5

Giá: 10.000 đ

Giấy phân trang 5 màu

Giá: 10.000 đ

backtop
10.764483,106.6706