Văn Phòng Phẩm Huy Minh - Văn phòng phẩm trọn gói

Văn Phòng Phẩm Huy Minh - Văn phòng phẩm trọn gói

Văn Phòng Phẩm Huy Minh - Văn phòng phẩm trọn gói

Văn Phòng Phẩm Huy Minh - Văn phòng phẩm trọn gói

Văn Phòng Phẩm Huy Minh - Văn phòng phẩm trọn gói
Văn Phòng Phẩm Huy Minh - Văn phòng phẩm trọn gói
  • slideshow
  • slideshow

TẬP, SỔ TAY

Tập 5OK, 80 gsm, 100 trang

Giá: 8.000 đ

Vở xé a4 , 70 gsm, 60 tờ

Giá: 16.000 đ

Tập giáo án a4, 200 trang

Giá: 24.000 đ

Sổ Lò Xo A4, 200 trang

Giá: 39.000 đ

Sổ Lò Xo Bìa Nhựa A5

Giá: 25.000 đ

BÚT BI , BÚT GEL, BÚT LÔNG KIM

Bút bi TL079, đen

Giá: 3.500 đ

Bút bi 4 ngòi

Giá: 20.000 đ

Bút gel U-Knock

Giá: 9.000 đ

Bút lông kim, UB-150

Giá: 29.000 đ

Bút lông kim, UB-177

Giá: 35.000 đ

Bút bi BP-CLICK

Giá: 20.000 đ

Bút Bi Cello Top Ball

Giá: 8.500 đ

Bút Lông Kim Roland

Giá: 22.000 đ

Bút Lông Kim Biz168

Giá: 23.000 đ

Bút Lông Kim Deli Mate

Giá: 15.000 đ

BÚT LÔNG BẢNG, BÚT LÔNG DẦU, BÚT DẠ QUANG, BÚT XOÁ

Bút lông bảng WB03 xanh

Giá: 7.500 đ

Bút dạ quang HL03 vàng

Giá: 7.500 đ

BÚT LÔNG DẦU PM09 ĐỎ

Giá: 9.000 đ

BÚT LÔNG DẦU PM09 XANH

Giá: 9.000 đ

BÚT LÔNG DẦU EK100

Giá: 60.000 đ

BÚT LÔNG 12 MÀU

Giá: 82.000 đ

Bút dạ quang Luxor 4013 cam

Giá: 11.000 đ

Bút lông bảng DAP&T đỏ

Giá: 5.500 đ

Bút lông bảng WB03 đỏ

Giá: 7.500 đ

Bút dạ quang Steadtler hồng

Giá: 23.000 đ

GIẤY PHOTO, GIẤY IN LIÊN TỤC VÀ GIẤY IN BILL, GIẤY NOTE

GIẤY DOUBLE A, A4, 70 gsm

Giá: 70.000 đ

GIẤY DOUBLE A ,80 gsm, A4

Giá: 85.000 đ

Giấy note phân trang 5 màu, Post it

Giá: 22.000 đ

Giấy photocopy Delgiht A4 70 gsm

Giá: 60.000 đ

Giấy note info 3X3

Giá: 8.000 đ

Giấy note dạ quang 3X3, cam

Giá: 11.000 đ

Giấy photo Excel a4 70

Giá: 54.000 đ

Giấy note dạ quang 3X3

Giá: 44.000 đ

Giấy Double A A5 70 gsm

Giá: 35.000 đ

BÌA TRÌNH KÝ, BÌA 3 DÂY, BÌA ACCORD

Bìa trình ký si đôi King star

Giá: 34.000 đ

Bìa trình ký nhựa đôi King star

Giá: 38.000 đ

Bìa trình ký mika a4 King star

Giá: 35.000 đ

Bìa trình ký si đơn a4

Giá: 32.000 đ

BÌA CÒNG, BÌA NÚT, BÌA LÁ

BÌA CÒNG, KING STAR PP

Giá: 56.000 đ

BÌA CÒNG BẬT F4 7 cm, KING JIM

Giá: 40.000 đ

BÌA CÒNG KẾ TOÁN

Giá: 67.000 đ

BÌA CÒNG XI KIẾNG TRẮNG CÒNG D

Giá: 45.000 đ

BÌA NHẪN, PLUS, 26 mm

Giá: 38.000 đ

SỔ BÌA LÁ, BÌA LỖ, BÌA HỘP

BÌA LỖ 420 gram

Giá: 47.000 đ

BÌA LỖ A4

Giá: 110.000 đ

BÌA HỘP GIẤY 15 cm

Giá: 45.000 đ

BÌA HỘP XI GP

Giá: 81.000 đ

Bìa 40 lá King star

Giá: 57.000 đ

Bìa 20 lá King jim

Giá: 34.000 đ

Bìa còng nhựa d, 20 mm King jim

Giá: 43.000 đ

BÚT CHÌ, GÔM, CHUỐT CHÌ

BÚT CHÌ AXIS, HỘP = 12 CÂY

Giá: 10.000 đ

BÚT CHÌ 134

Giá: 5.000 đ

GÔM STEADTLER

Giá: 5.000 đ

CHUỐT CHÌ SDI NO.0139

Giá: 7.000 đ

CHUỐT CHÌ THÉP

Giá: 20.000 đ

CHUỐT CHÌ

Giá: 30.000 đ

PE, GIẤY DECAL, GIẤY THAN, BĂNG KEO

DECAL XANH A4

Giá: 65.000 đ

DECAL VÀNG A4

Giá: 65.000 đ

Băng Keo trong 48 mm

Giá: 13.000 đ

BĂNG KEO VP

Giá: 3.000 đ

BĂNG KEO VẢI 4.8

Giá: 24.000 đ

BĂNG KEO SIMILI 4.8

Giá: 11.000 đ

BĂNG KEO MOUSE 4.8

Giá: 18.000 đ

Băng Keo Giấy 24 mm

Giá: 6.500 đ

BĂNG KEO 2 MẶT 0.5

Giá: 1.500 đ

BĂNG KEO 2 MẶT, 2.4

Giá: 5.000 đ

KÉO, THƯỚC, HỒ, CẮT BĂNG KEO

KÉO ĐÔI MỚI

Giá: 9.000 đ

KÉO S180

Giá: 19.000 đ

KÉO SQ8828

Giá: 28.000 đ

Kéo TTH 0828

Giá: 20.000 đ

KÉO THH 0858

Giá: 25.000 đ

THƯỚC SR-03

Giá: 7.000 đ

HỒ DÁN TL

Giá: 3.500 đ

HỒ KHÔ VÀNG HQ

Giá: 6.000 đ

HỒ KHÔ STEADTLER

Giá: 13.000 đ

Đất sét dán

Giá: 65.000 đ

BẤM LỖ, BẤM KIM, CHẶN SÁCH

Bấm lỗ Munix 250016

Giá: 50.000 đ

Bấm lỗ KWTRIO 9789

Giá: 120.000 đ

Chặn sách TTH319

Giá: 58.000 đ

Vòng gia cố lỗ SQ-2006

Giá: 25.000 đ

BAO THƯ, DẤU TÊN, MÁY ĐÓNG SỐ NHẢY

BAO HỒ SƠ XIN VIỆC

Giá: Liên hệ

BAO THƯ TRẮNG A4, 100 gsm

Giá: 130.000 đ

BAO THƯ TRẮNG, 12x22

Giá: 35.000 đ

BAO THƯ SỌC

Giá: 200 đ

DẤU NGÀY THÁNG NĂM S300

Giá: 150.000 đ

KỆ, KHAY, HỘP ĐỰNG BÚT

Kệ liên hoàn 194

Giá: 42.000 đ

Kệ đơn 187

Giá: 16.000 đ

Khay hồ sơ 205-3

Giá: 145.000 đ

Kệ nhựa nhỏ

Giá: 27.000 đ

KỆ TẦNG 1904

Giá: 125.000 đ

KỆ TẦNG 1902

Giá: 72.000 đ

KỆ HỒ SƠ XUKIVA S1822

Giá: 65.000 đ

khuyemai

Khay nhựa 4 ngăn

Giá: 74.000 đ

Khay nhựa 2 ngăn

Giá: 49.000 đ

Khay nhựa 1 ngăn

Giá: 25.000 đ

KẸP BƯỚM, ACCORD, KẸP GIẤY

KẸP BƯỚM 51

Giá: 23.000 đ

KẸP ACCORD SẮT TTH

Giá: Liên hệ

KẸP ACCORD SẮT SL

Giá: 23.000 đ

KẸP ACCORD NHỰA GL

Giá: 19.000 đ

KẸP GIẤY C62

Giá: 3.000 đ

NHỰA ÉP, BÌA PHÂN TRANG, BÌA TREO

NHỰA ÉP 67X97

Giá: 45.000 đ

NHỰA ÉP A4

Giá: 110.000 đ

PHÂN TRANG NHỰA 24 CHỮ TL

Giá: 25.000 đ

PHÂN TRANG NHỰA 12TL

Giá: 12.000 đ

PHÂN TRANG NHỰA 10 MÀU

Giá: 10.000 đ

PHÂN TRANG GIẤY 10 LÁ

Giá: 8.000 đ

PHÂN TRANG GIẤY 5 LÁ

Giá: 6.000 đ

PHÂN TRANG NHỰA 31 SỐ

Giá: 28.000 đ

BÌA TREO ELEPHANT

Giá: 13.500 đ

BÌA TREO SUREMARK

Giá: 13.500 đ

DAO, LƯỠI DAO RỌC GIẤY, CẮT BĂNG KEO

DAO RỌC GIẤY 208

Giá: 10.000 đ

DAO RỌC GIẤY NHỎ

Giá: 7.000 đ

CẮT BĂNG KEO C200

Giá: 32.000 đ

CẮT BĂNG KEO C100

Giá: 20.000 đ

CẮT BĂNG KEO 6 cm

Giá: 27.000 đ

CẮT BĂNG KEO 5CM

Giá: 20.000 đ

CẮT BĂNG KEO LỚN C300

Giá: 36.000 đ

LƯỠI DAO RỌC GIẤY LỚN

Giá: 15.000 đ

LƯỠI DAO RỌC GIẤY NHỎ

Giá: 10.000 đ

BẢNG TÊN DÂY ĐEO, NAM CHÂM, GÁY LÒ XO

BẢNG TÊN

Giá: 7.000 đ

HỘP ĐỰNG BÚT 170

Giá: 7.000 đ

KẸP BẢNG TÊN YO-01

Giá: 20.000 đ

BẢNG TÊN PVC 6643

Giá: 5.000 đ

MÁY TÍNH, PIN, CD DVD và USB, PHỤ KIỆN

CD KACHI 50

Giá: 3.000 đ

Eneloop

Giá: 250.000 đ

MÁY TÍNH CASIO AX_12B

Giá: 250.000 đ

USB 4G

Giá: 98.000 đ

CHUỘT LOGITECH B175

Giá: 220.000 đ

CHUỘT LOGITECH M105

Giá: 130.000 đ

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ HUY MINH

Lời đầu tiên cho phép chúng tôi gửi lời cám ơn chân thành đến quý vị khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ sản phẩm của Huy Minh !

Cùng với xu hướng phát triển nhanh chóng về nền kinh tế của xã hội Việt Nam là sự gia tăng số lượng hệ thống văn phòng làm việc, bên cạnh đó sự xuất hiện hàng loạt các nhà cung cấp văn phòng phẩm đã đáp ứng phần nào nhu cầu của khách hàng.  Tuy nhiên, việc lựa chọn cho mình một nhà cung cấp văn phòng phẩm chất lượng, có uy tín đang là vấn đề mà hầu hết khách hàng đều rất quan tâm.

Thống Kê Truy Cập

online Đang online: 2

today Truy cập ngày: 200

month Truy cập tháng: 7263

tongtruycap Tổng truy cập: 297481

Video clip
backtop
10.764483,106.6706